<empty>
De Boodschappenmand kan alleen (voort)bestaan door de hulp en medewerking van haar vrijwilligers, maar is financieel geheel afhankelijk van giften of acties van particulieren, scholen, kerken, stichtingen, bedrijven en organisaties.

Door middel van geldelijke donaties én door schenkingen van boodschappen (levensmiddelen) kan De Boodschappenmand steun geven aan gezinnen in nood.

Giften
Wilt  u ook helpen?
Doneren kan via bankrekeningnummer NL 29 RABO 0102 1592 54
t.n.v. Stichting De Boodschappenmand te Almelo (ANBI 816039574)
HEEL VEEL DANK!