<empty>
De Boodschappenmand helpt gezinnen en alleenstaanden die in een (financiële) noodsituatie verkeren. De aanvragen worden ontvangen via verschillende Almelose stichtingen, instanties en maatschappelijke organisaties.
Voor Wie
In principe worden alle aanvragen gehonoreerd, mits er een uitvoerige controle is uitgevoerd door de desbetreffende instantie. Er worden geen aanvragen behandeld die op een andere wijze worden ontvangen. Met de betrokken consulent of contact-persoon worden afspraken gemaakt in hoeverre de periode van boodschappen-bezorging gecontinueerd zal worden. Veelal is dit 4 tot 6 weken.